มีอะไรในบ้านอัจฉริยะ

ประเทศไทยมีการพัฒนาบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) มานานหลายปี แม้ในปัจจุบัน บ้านไฮเทคประเภทนี้ยังมีส่วนแบ่งด้านการตลาดไม่มากนัก แต่ก็มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ทำให้บ้านกลายเป็นบ้านอัจฉริยะ ได้แก่ เทคโนโลยีระบบความปลอดภัย (Smart Home Security) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้

อุปกรณ์ความปลอดภัยอัจฉริยะ

  1. Digital Video Security: เป็นระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถดูสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านได้แบบเรียลไทม์ทางมือถือสมาร์ทโฟน และบันทึกความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ไว้ด้วย
  2. Security Lighting: เป็นระบบไฟอัจฉริยะ ทั้งไฟภายนอกและในบ้าน สามารถตั้งโปรแกรมและกำหนดเวลาเปิดปิดผ่าน App มือถือ หรือทางคอมพิวเตอร์ได้
  3. Remote Locking: เป็นระบบล็อกและปลดล็อกประตูบ้านด้วยมือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถสั่งงานได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งสามารถตั้งโปรแกรมล็อกอัตโนมัติได้
  4. Indoor/Outdoor Sensor: ทำหน้าที่ตรวจจับผู้บุกรุกทั้งพื้นที่ภายในบ้านและนอกบ้าน เมื่อตรวจพบผู้บุกรุก ระบบจะแจ้งเตือนมาทางมือถือ
  5. Environmental Sensor: ทำหน้าที่ตรวจจับสภาพแวดล้อมในห้องที่ติดตั้ง สามารถตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ ระดับควันที่ผิดปกติเสี่ยงเกิดอัคคีภัย และอุณหภูมิที่สูงผิดปกติได้ เมื่อพบความผิดปกติ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนให้ทราบ
  6. Theft Protection: เป็นระบบเซ็นเซอร์ไร้สาย ใช้ติดตั้งไว้กับทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ในบ้านเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม โดยระบบจะแจ้งเตือนทางมือถือเมื่อสิ่งของถูกเคลื่อนย้าย

7. 24 Hour Monitoring: เป็นบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีทีมงานทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยผ่านจอมอนิเตอร์อยู่ที่สำนักงานของบริษัทผู้ให้บริการ เมื่อเกิดเหตุการณ์เสี่ยงอันตรายขึ้น เช่น มีผู้บุกรุก หรือเกิดเพลิงไหม้ ทางบริษัทจะแจ้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และส่งทีมงานมาช่วยเหลือที่บ้านทันที